Champion

Reżyser: Grzegorz Kuczeriszka
Operator: Grzegorz Kuczeriszka